top of page

Gaire In Eag - Book Review
Rinne Tomás léirmheas ar an leabhar a chriochnaigh ár gclub leabhair le deanaí.

Bain sult as!


Buaileann ár gclub leabhar le chéile gach Deardaoin ar a hocht a chlog. Tá

seisear ball againn faoi láthair agus tá fáilte roimh duine ar bith a bhfuil suim

acu a gcuid scileanna sa teanga Gaeilge a fheabsú. Bígí linn. 

Sa chlub, tógann gach duine seal chun leathanach as leabhar Gaeilge a léamh

agus ansin é a astriú go Béarla. Tá an leabhar “Gáire in Éag” críochnaithe

againn le déanaí. Is sraith gearrscéalta é faoi shaol gnáthdaoine I mBéal

Feirste i rith na dtrioblóidí I dTuaisceart na hÉireann.

Pléann na scéalta le dúnmharuithe seicteacha agus foiréigean seicteach a bhí

ar siúl i lár na bpobal. Pléann an scéal deireanach le marfóir sraiteach a bhí ag

úsaid an fhoréigin mar chlúdach dá dhúnmharuithe. Is léir go bhfuil an t-údar


Sean O Muireagáin an-eolach faoin na himeachtaí seo. Molaim an leabhar mar

léamh éadrom.


An chéad leabhar eile:

Thosaigh ár gclub leabhair amach leis an chéad leabhar eile atá le léamh acu.

"Fianaise" an t-ainm atá uirthi, agus má tá tú ag iarraidh páirt a ghlácadh, tá an

leabhar le fáíl ar suíomh Siopa Leabhar. Brú ar an nasc thíos!